Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012

Orange Sunset

“Know what you want to do, hold the thought firmly, and do every day what should be done, and every sunset will see you that much nearer the goal.”


  Elbert Hubbard

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου