Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2012

Life...


..is a climb, but the view is Great!


( The panoramic and breathtaking night view of the NY city, from the observation deck at Rockefeller Center.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου