Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2014

Thinking..

                         

                         "Thought is the wind, knowledge the sail, and mankind the vessel."
                      
                           (Augustus William Hare)

It takes time..

                                     That which we obtain too easily, we esteem too lightly. 

 (Thomas Paine)