Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

Freedom vs NecessityEverywhere the human soul stands between a hemisphere of light and another of darkness on the confines of two everlasting hostile empires, — Necessity and Free Will.


Thomas Carlyle, Essays, "The Opera"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου