Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2010

Italy Milano, Duomo.


* Η ζωή αλλάζει, αλλά δεν χάνεται! Η ελπίδα σβήνει, αλλά ΠΟΤΕ δεν πεθαίνει! Η αλήθεια καλύπτεται, αλλά και πάλι λάμπει!* Life changes, but never gets lost. Hope goes out, but NEVER dies! The truth is covered, but still shines!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου