Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2009

Pacific walking


"Here is the end result in choosing to obey and walk with God. Our names will never be blotted out of the book of life. Our name will be confessed before the Father in heaven and before the angels."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου