Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2009

Purple expectation


Someone once had said to me that expectations never stop. Even in the cemetries, where souls rest around. They do still expect to find something. The most of them Peace...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου